Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok és jelentésük G

2010.08.14

ÁLMOK ÉS JELENTÉSÜK

G

 

Gabona. Gazdagság.

Kerner Jusztinusz szerint: aratás: mindenre jó, főként nyereség. Gabonát őrölni: jegyzi, hogy nemsokára biztos kenyér lesz kezedben. Száraz gabona: tűzvész.

Az 1756-os könyv szerint: gabona: Istennek legnagyobb áldása. Gabonaföldön járni: imádkozni. Gabonával utazni: nagy szerencse. Ocsú: tűzvész.

Gácsér. Becsület.

Gágogást hallani: jó hírek érkeznek.

Gagyogást hallani: nagy szerencse.

Galagonya-bokor: betegség.

Galamb. Jó.

Az 1756-os könyv szerint: galambfiók: örökség. Galambot fogni: házasság jegye.

Kerner Jusztinusz szerint: galamb a háztetőn: drága hír. Repülő galamb: kedves ismeretség. Megölt galamb: bőséges élet. Üres galambdúc: szerelmed elhágy.

Gvadányi Márton szerint: galamb jegyzi a szívből kinőtt asszonyembert.

Galand. Ajándék. Galandféreg, amely nagyon hosszú: félelem egy bizonyos betegségtől.

Gallér. Minél nagyobb, annál jobb.

Galuska (zsíros): elkésel valahonnan. Daragaluska: nehéz gond.

Gálya. Új hírek.

Ganéj. Betegség jegye.

Az 1756-os könyv szerint: tehénganéj: szerencse; emberganéj: gonosz szerencse. 1799-es könyv szerint: ganéjt, embertől valót, házadban ha látsz: gonosz változás. Templomban emberganéj: Istentől való büntetést jegyez. Ganéj, ha magadon van; de lemarad: lábadozás betegségből. Ganéj, amely asszony után marad: ajándék. Öregember után: rosszul sikerült vendéglátás.

Kerner szerint: rossz szagú ganéj: igen gonosz. Gyermekganéj: változás.

Gvadányi Márton szerint: tehénganéjba lépsz, ha orrod magasan hordod.

Garabonciás. Nagy szerencse jegye.

Régente: nagy szél jegye.

Garas. Béke.

Kerner szerint: Péter-garas: másvilági nyugalom.

Garat. Szüreti kilátásaid igen jók.

Gatya. Gatyát elveszíteni: kár a barmok között. (1756.)

Kerner szerint: jegyez tisztességet.

Gvadányi Márton szerint: gatyát felkötni: nagy becsület.

A különös álmokból: áldott asszonyt gatyában látni: váratlan változás.

Gát, mely szakad: jelez elválást atyafiságodtól. Leány álmában: veszedelem. Terhes asszonynál: halálos bűn.

Gavallér. Szép idő.

Gaz. Téli gaz: jegyez feltartóztatást egy utazásban.

Gazda. Biztosság jegye.

Az 1756-os könyv szerint: gazdálkodás jegyez jövendőbeli haragot, ha nem gazda álmodja. Gazdálkodni és valamit ki nem szedni a földből: veszedelem. (1850.)

Gvadányi Márton szerint: gazda; lány álmában mindenre jó.

Gém (madár): ritka vendég.

Gémeskút. Jó egészség jegye. A távolban: beteg szülő. Csordával: honvágy.

Genny (a szemedben): szerencsétlen szerelmet jegyez. Egyebütt: csak szomorúság.

Gereben. Öröm, amely szomorúsággá válik.

Kerner szerint: jó idő. Gerebennel dolgozni: gondterhelt élet.

Újholdkor gereben jegyez sok munkát.

Gerely. Perpatvar.

Gerenda. Pártfogót mutat. Vízben úszó gerenda: váratlan védelem.

A különös álmokban gerenda, amely hátunkra volna kötve, és attól nem szabadulhatunk: szomorú jövő. Tűzben égő gerenda, amelynek végén ülünk: mulandóság jegye érzelmeinkben.

Gerezd (szőlő vagy narancs): hír.

Gerinc. Fájdalom.

Kerner szerint: gerinc jegyez: öregembert.

A különös álmokban: gerincünket mintha elveszítenénk álmunkban és üresség maradna helyén: kiélt szerelem jegye.

Gvadányi szerint: asszonygerinc: búbánat, megcsalódás jele.

R. M. szerint: hátgerinc, amely fáj: szakítást mutat.

Gerinccel álmodni és gerincet érezni, amely fájt: semmire se jó.

Gerjedelem. Szomorúság másnak.

A különös álmokban: gerjedelem, amelyet éreznénk öregasszony vagy öregember iránt, hogy szinte szenvedünk: ifjú szerelem jegye.

A lipcsei nagy könyv szerint: gerjedelem: jegyez bánatot. Kerner szerint: gerjedelem, amelyet éreznénk egy régi ismerős iránt: szégyen vagy levél.

Gerlice. Üzenet.

Gesztenye. Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.

A különös álmokban: gesztenye, amely testünkön nőne, s tőle nem szabadulhatnánk: régi gond. Kerner szerint: gesztenyeevés: betegség.

Giliszta. Undor.

A különös álmokban: giliszta, amely szájunkon, orrunkból mászna ki, és rémülettel töltene el: régi ismerősre gondolunk.

Gímszarvas. Rendkívüli szerencse. Fehér gím: szerencsés utazás.

Gipsz. Levél.

Gitár. Veszekedés.

Gólya. Jó barát.

Kerner szerint: gólya, amely házadon kelepel: szégyen. Gólya, amely házadon fészket rak: szerencse. Gólyák: boldog házasság, gyermekek jegyei.

Golyó. Idézés a törvényhez. Golyó jegyez még veszteséget is.

Gomb. Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.

Gomba. Öreg ember.

Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.

Gombostű. Veszekedés jele.

Kerner szerint: jövedelmező munkád lesz.

Gond. Általában: öröm.

Gondanyóval találkozni - Kerner szerint - változást jelent.

A különös álmokból: gond, amely hamuszürke öregember alakjában ülne hamurakáson, és szemrehányást tenne: elhagyott, öreg szülők jele.

Gondnok. (Temetőben vagy kórházban.) Betegség.

Gondola. Öröm jegye.

Gonosztevő, aki házunkba menekülne, és segítséget kérne: szomszédok pletykája.

Gót stílű ház: változás, mégpedig kedvező.

Gordonka. Szorult helyzet. Gordonkázni: bánat.

Gödény. Szerelem jele.

Gödölye. Régi szép idők. Gödölyét lopni: öröm. Gödölyével hálni: fiatal szerető.

Gödörbe esni: károsodás. Üres gödör: jó reménység. Jelez még akadályozást is.

Kerner Jusztinusz szerint: gödröt ásni: jegyez adósságba való keveredést.

A különös álmokból: gödör fenekén vénasszony, aki segítségedet kéri: gonosz; öregember: halálodat húzod ki. Őz, mely gödör fenekén sínylődik, emberi hangon megszólít, és a szeme leánykönnyel van tele: boldogtalan házaséleted jelzi. Félig ember, félig asszony, aki gödörbe csalogat: nem jót tervez. Szép cigánylány, ha gödörben guggol, és paráznaságot ígér: betegség még abban az esztendőben. Szerelmesedet gödörben látod ismeretlen férfival: szép idő. Holtakat gödörben látni, és velük beszélni: nagy változás jegye. Anyádat gödörben látni: hosszú búbánat. Ha magadnak ásod a gödröt, és a sírásótársaid abban nem segítenek: minden jóra fordul. Gödörbe ugrani, de benne kellemetlenséget találni: meglepetés. Pöcegödörbe esni: dicsőség.

Gvadányi Márton szerint: gödör asszonyjel, mely semmire se jó.

F. professzor szerint gödör, amely vízzel van teli, és asszonyképe van: jegyzi a tengereket, amelyekben te hal vagy.

Szent Mihály napján gödröt ásni, és benne valamit elrejteni: szűk esztendő. Újholdkor gödörben lakni: szegénység, kárvallás. Gidres-gödrös úton járni András napja után: váratlanul törvénybe hívnak. Nagyböjtben gödörbe okádni: vétek (Régi magyar naptár.)

Gödröcske: jegyez leányt is.

Göncölszekér. Mulatságos utazás.

A különös álmokból: Göncölszekéren ülni és messze elutazni: bágyadtság, fáradtság.

Göndör. Göndör haj: pénz.

Kerner szerint: női göndör haj: szerencse.

A különös álmokból: hajunk, ha álmunkban meggöndörödik: reménytelen szerelem. Göndör női haj, amely kinőne férfinak az arcán, és ezért örömet érezne: nagy szerelem egy göndör hajú asszonyba.

Göndör hajú asszony (a lipcsei könyv szerint): jegyez keleti utat.

Göndör hajú gyermek, akit azelőtt nem ismertünk: vigalom. Göndör idegen ember: üzlet. Göndör malac: időváltozás.

Görbe. Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.

A különös álmokból: ha saját tagjainkat látjuk elgörbülni, mint a fának öreg ágait: boldogtalan szerelem.

Görcs. Hideg idő.

A különös álmokban: görcs, amely meglepne, és tőle nem mozdulhatunk, bár mindenképpen azon vagyunk, hogy menekülhessünk: egy régi, gonosz emlék jegye. Nőknél egykori elcsábítást példáz.

Görény. Mindig betegség.

Göröngy. Akadály.

Görhe. Betegség.

Görvély. Gonosz.

A különös álmokban: görvélyes betegségben szenvedni: gyónás, egy régi emlék, elfelejtett cselekedet, amely miatt kellemetlenségünk lesz.

Gőzhajó. Rajta utazni: kellemetlenség.

Gránátalma. Minden megfejtés szerint: szomorúság.

Griffmadár. Örökség.

Guba. Öröm. Gubás emberrel találkozni: mulatságos dolog. Fekete gubás: új ismeretség. Fehér gubás: régi ismerős. Gubában járni hideg, csillagos éjszakán: ahány csillagot látunk fejünk felett, annyi esztendőt élünk. (R. M.)

Gubacs. Gyász jegye. Gubacs erdőben, amely fejünkre hull: halál.

Gubó. Út.

A különös álmokban: gubó, amely bennünk van: titok.

Gurítani valamit: jó hír.

Guta. Gutaütést látni: szép nyereség. Ha álmodnánk, hogy magunkat üt meg a guta: nagy változást várhatunk. (1833.)

A különös álmokból: guta, amely megbénítaná nyelvünket, altestünket: egy régi ijedség nyoma.

Gumó. Közönségesen: fáradtság.

A különös álmokból: gumó, amely testünkön volna, s onnan nem tudnánk eltávolítani: visszatérő boldogtalan szerelem jelvénye.

Guga. Gugás ember: tréfaság. Guga, rajtunk: bánat asszonyért.

Guggoló ember: gonosz; asszony: kívánság. Sok guggoló ember: bő esztendő.

A különös álmokból: leguggolni: lánynál életbevágó változást jelez; asszonynál várakozást; embernél szégyenteljes gondolat.

Gulya. Nőtlen embernél: igen jó, ha házassági hajlandóságú. Másnak jegyez költözködést.

Gúnár. Mindig levelet mutat.

Gúnya. Gazdagság. Sáros gúnya: szégyen. Rongyos gúnya; amely rajtunk van: jó remény. Gúnyát (idegent) foltozni: asszonynak mindig bánatot jelez. Gúnyátlan ember: betegség.

Gúzs (-ba kötve lenni): egy szégyen jegye, amelyről nem tehetünk. Mást gúzsba kötni: megakadályozása egy gonosztettnek. (1799.)

Gvardián. Harag.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.